Als ondernemer kun je te maken krijgen met openstaande facturen. Facturen die niet betaald worden omdat de klant onwillig is of geen geld heeft om te betalen. Het incasseren is werk voor specialisten. Incassobureau Amersfoort is gespecialiseerd in het innen van uitstaande gelden. Het innen van de openstaande facturen kun je daarom het beste overlaten aan betrouwbare specialisten. Door een incassobureau inschakelen kun je als ondernemer met de kerntaken van de onderneming bezighouden. Medewerkers van een incassobureau hebben immers de ervaring en nemen graag de incassowerkzaamheden van jou als schuldeiser over. Een incassobureau heeft als hoofdtaak het incasseren van openstaande vorderingen voor haar opdrachtgevers en doet het invorderen voor haar opdrachtgevers graag en met veel succes.

No Cure No Pay

Uit het Engels is “No Cure No Pay” komen over waaien. No Cure No Pay betekent feitelijk: “er is geen oplossing meer en er komt ook geen betaling”. Feitelijk wordt er gezegd en bedoeld: “ de werkzaamheden, diensten of producten zijn op de afgesproken wijze uitgevoerd, maar er volgt geen betaling”. Als er geen betaling volgt dan ben je als ondernemer financieel gedupeerd. Vooral in deze situaties is een incassobureau inschakelen een mogelijkheid om het factuurbedrag alsnog te innen. Bij vorderingen is er sprake van een resultaatverplichting, de factuur moet betaald worden. Incassobureau Amersfoort weet als geen ander hoe deze onbetaalde factuurbedragen het beste kunnen worden geïncasseerd.

De aanpak van incassobureau Amersfoort

Als er een opdracht wordt ontvangen om het bedrag van een openstaande factuur te incasseren, dan wordt de vordering direct in het incassotraject opgenomen. Daarmee is de vordering door de ondernemer uit handen gegeven en wordt er alles aangedaan om het bedrag van de factuur betaald te krijgen. Om opdrachten tot invordering succesvol te kunnen uitvoeren, worden er een aantal activiteiten ondernomen. De activiteiten worden uitgevoerd in vervolgstappen. De eerste stap is het sturen van een sommatie. De sommatie vindt zowel telefonisch als schriftelijk plaats. Als de sommaties en een eventueel bezoek aan de persoon die moet betalen niet helpt, dan kan de vordering aan de rechtbank worden voorgelegd. Om deze procedure te kunnen uitvoeren is een schriftelijke machtiging nodig. Er wordt dus alles in het werk gesteld om de openstaande bedragen zo snel mogelijk betaalt te krijgen.

De kosten

Natuurlijk kost het incasseren van openstaande vorderingen geld. Echter de rekening voor de werkzaamheden van het invorderen van openstaande bedragen moet de schuldenaar (de persoon die het geld verschuldigd is) betalen. De meeste vorderingen worden betaald zonder tussenkomst van de rechter. Als opdrachtgever betaal je dan geen kosten aan het incassobureau. De kosten voor het incasseren worden bij het openstaande bedrag opgeteld. Bij veel incassotrajecten wordt er dan snel betaald. Met een snelle betaling tracht de schuldenaar extra kosten te vermijden.