Box 1 en box 3

Het is beslist niet de gemakkelijkste materie, maar het hoort er wel degelijk bij: belastingzaken. Juist omdat het best complex is, besluiten veel ondernemers hun belastingzaken uit te besteden aan de specialist. Want hoe zit het nou eigenlijk met box 1 en box 3?

Belastingdienst verdeelt de inkomsten in drie verschillende boxen

Voor de duidelijkheid, er zijn verschillende soorten inkomen. De belastingdienst verdeelt die inkomsten in drie verschillende groepen, ook wel boxen genoemd. Voor elke box geldt een eigen belastingtarief. Als we het hebben over box 1 dan bedoelen we het belastbaar inkomen uit werk en woning. Met box 2 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang bedoeld en in box 3 valt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Je past op je belastbaar inkomen de tarieven toe

Dat betekent dus dat je drie belastbare inkomens kunt hebben; een in box 1, een in box 2 en een inkomen in box 3. Hoeveel inkomstenbelasting je precies moet betalen en hoeveel premie volksverzekering er geldt, kun je nagaan door op je belastbaar inkomen de tarieven toe te passen. Moeilijker is het in feite niet. De inkomsten worden steeds per box behandeld en ook per box belast.

Belastingzaken kunnen heel complex zijn

Elk soort inkomsten valt in één box. Het is dus niet mogelijk dat je inkomsten dubbel belast worden. De tarieven voor box 1, box 2 en box 3 verschillen van elkaar. En daarmee is eigenlijk alles gezegd over box 1 en box 3. Belastingzaken kunnen heel complex zijn, dat hoeft echter beslist niet het geval te zijn. Toch is het verstandig om de belastingzaken uit te besteden. Weet jij als ondernemer precies welke aftrekposten er bijvoorbeeld gelden? Je kunt er zelfs voor kiezen om het bedrijf waaraan jij je financiële zaken uitbesteedt ook jouw contactpersoon richting de belastingdienst te maken. Heb je helemaal geen kopzorgen meer over box 1 en box 3.